Prijímanie objednávok dočasne pozastavené

Kontakt

LUKKA spol. s r. o.
Jelačičova 1
821 08 Bratislava
Slovenská republika

lukka@lukka.info
+421 905 35 88 92

Facebook